paragraf

Advokátní kancelář
Mgr. Lenka Ondrůšková

V současné době mám jako advokát pozastaven výkon advokacie podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Důvodem pozastavení výkonu advokacie je skutečnost, že jsem zaměstnána v pracovním poměru neslučitelném s výkonem advokacie. Po dobu trvání tohoto pracovního poměru neposkytuji jako advokát žádné právní služby.